Spotify

Har ni sett av vi finns på Spotify nu? Där kan man lyssna på våra två första album samt några smakprov från det tredje.
Men glöm inte att för en liten genre som folkmusik är det absolut nödvändigt att folk är villiga att betala för musiken.
Det spelas in så pass lite och med så små ekonomiska marginaler redan så vi riskerar att inte ha någon folkmusikutgivning alls annars.
Mycket nöje!

__________________________________________© 2017 Ahlberg, Ek & Roswall | Design Niklas Roswall | Byggt på WordPress | Tema Twenty Seventeen